Köp tvillingvagn på nätet!

Säkerhet barnvagn

Europeisk standard, EN 1888 (i Sverige SS-EN 1888) är ett hjälpmedel för att bedöma om en barnvagn uppfyller minikraven och de provmetoder som tillverkaren av barnvagnar måste uppfylla för att en vagn ska anses vara säker.

De vagnar som uppfyller standardens krav ska vara märkta med standardens namn. Man bör dock vara medveten om att det är tillverkaren själv som uppger om barnvagnen uppfyller kraven och att det inte betyder att någon myndighet har kontrollerat säkerheten.

Konsumentverket anser att vissa av kraven i standarden är för låga. Det gäller stabiliteten hos barnvagnar, samt hållfastheten i handtagen.

Billig syskonvagn på nätet

Vad bör man tänka på ur säkerhetssynpunkt när man väljer vagn?

Det ska vara enkelt att fälla upp och ihop vagnen. Det ska vara en stabil konstruktion då dessa moment utförs ett otal gånger. Det måste finnas en spärr så att man inte ska kunna fälla ihop vagnen ofrivilligt.

Det ska krävas minst två olika handgrepp för att låsa upp ligg- eller sittdelen mot chassit. Det är fördelaktigt om ligg- eller sittdelen automatiskt ”klickas fast” i chassit.

Inställbara draghandtag bör ha någon säkerhetsanordning för att förhindra att handtaget går av vid ”lederna”.

Vändbara draghandtag bör ha en säkerhetsspärr så att inte vagnen kollapsar (fäller ihop sig) om du behöver lyfta vagnen uppfälld.

Om hjulen är avtagbara bör de vara lätta att ta av och sätta på igen, samt ha någon form av låsspärr så att de inte lossnar om du kör på en trottoarkant eller dylikt.

Vagnens bromssystem ska helst bromsa två hjul samtidigt. Bromsen ska också ta snabbt och vara lätt att koppla i och ur.

I vagnar med plant liggläge behöver det finnas ett huvudskydd så att inte barnet glider ur mellan sufflett och övre delen på ryggstödet.

Det ska finnas möjlighet att spänna fast en lös sele om inte sitt- och liggdel har fastmonterad sele. (Sovande barn bör aldrig lämnas fastspänt i selen. När barnet vaknar riskerar det att trassla in sig.)

 

Googleannonser